Back to Blogs

30 Startup Ecosystem ใน 30 นาที: เรียนรู้ Startup Ecosystem จากทั่วโลก แล้วไทยจะพัฒนาไปทางไหนดี

สิงหาคม 1, 2017 10:41 AM
views
thumb

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงาน Techsauce Global Summit 2017 งานสัมมนาเทคโนโลยีระดับโลก  เมื่อวันที่ 28 – 29 ก.ค. ที่ผ่านมา ในงานนี้คุณพอล พลภัทร อัครปรีดี – Managing Director, Corporate Venture Capital จาก Digital Ventures ของเราได้รับเชิญไปเป็นหนึ่งใน Speaker ของงานนี้ด้วย โดยคุณพอลได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “Around the World in 30 Ecosystems: A Global Comparison of Startup Ecosystems“ คู่กับ Paul Papadimitriou, Founder จาก Intelligencr บริษัท Innovation Scouter ชื่อดังจากกรุงโตเกียว โดยวันนี้เราได้สรุปประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของ Startup Ecosystem ทั่วโลกภายใน session เดียว

thumnail6thumnail4

องค์ประกอบพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนา Startup อย่างมั่นคง มีอะไรบ้าง

Startup ecosystem หรือระบบนิเวศในการสร้างธุรกิจ Startup ในการสร้างแล้วพัฒนาระบบนิเวศให้เติบโตนั้นจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานหลักๆ ได้แก่

  1. Co-operation with Academy – ในการสร้าง Startup ecosystem ได้นั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษา ที่จะต้องสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้างระบบนิเวศได้ในอนาคต เพราะฉะนั้นภาคธุรกิจควรร่วมมือกับภาคการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มบุคลากรในด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้
  2. Government – Startup ecosystem ที่น่าสนใจส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆ มักมีรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมด้วย แต่ก็ควรที่จะกำหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมในสิ่งที่รัฐบาลเกี่ยวข้องและสนับสนุนได้อย่างแท้จริง โดยไม่เข้ามาแทรกแซงมากจนเกินไป ตัวอย่างเช่นในประเทศอิสราเอล ที่ได้มีการสร้าง Startup ecosystem มาประมาณ 15 ปีแล้ว และมีรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
  3. Media – เรื่องสื่อก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ สื่อที่เข้าใจธุรกิจและ Know-how ของ Startup จะทำให้เกิดแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดการสร้าง Network กันและรวมตัวคนเก่งๆ เข้าเป็น Community ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการสร้าง Startup ecosystem เท่านั้น ยังมีอีกหลายองค์ประกอบของการสร้าง Startup ecosystem ที่เหมาะสมกับปัจจัยของแต่ละประเทศ

double-paul2

Startup ecosystem ในประเทศไทยปัจจุบัน เติบโตถึงจุดไหนแล้ว

หากพูดถึง Startup ecosystem ในประเทศไทย คุณพอลกล่าวว่า Startup ecosystem ในประเทศไทยถือว่าเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น โดยถ้าย้อนดูจะพบว่า เพิ่งมีการเริ่มอย่างจริงจังเมื่อปี 2012 เมื่อเทียบกับ Ipad ซึ่งออกมาเมื่อปี 2010 Startup ecosystem เป็นน้องของ Ipad เสียอีก! และแม้ว่า Startup ecosystem ของไทยจะยังอยู่ในช่วงแรกเริ่ม แต่ก็กำลังได้รับการพัฒนาจากหลายฝ่ายให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

k-paul-ark-at-tssm

“Startup ecosystem ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงแรกเริ่ม เรายังคงต้องอดทน ต้องมีการทดลอง และยังต้องพัฒนาอีกเยอะ แต่ผมมั่นใจว่าเราได้มาถูกทางแล้ว” – คุณพอล พลภัทร อัครปรีดี Managing Director, Corporate Venture Capital, Digital Ventures

ก่อนจบ Session นี้ คุณพอลได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ประเทศไทยเรามีคนหลากหลายชนชาติอยู่ด้วยกัน เรามีนักธุรกิจจากทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้คิดแค่ว่าเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่จะพัฒนา Startup ecosystem ในไทยแต่ถ้าหากหลายๆ ชนชาติร่วมมือกัน ก็จะช่วยยกระดับระบบนิเวศของ Startup ในประเทศไทยไปได้อีกมาก

นี่เป็นเพียงหนึ่ง Session จากงาน Techsauce Global Summit ที่ Digital Ventures ได้เข้าไปมีส่วนร่วม เรายังมีสาระดีๆ จากผู้ทรงอิทธิพลด้าน FinTech ระดับโลกที่เราพามาแชร์ให้ทุกคนในงานด้วย อย่าลืมติดตามกันต่อใน Digital Ventures Blog ต่อไป เร็วๆ นี้

Digital Ventures